Meet the Teachers

Meet the Class Teachers

EYFS- Mrs Griffin and Mrs Villiotis

Year 1 - Mrs Bollon

Year 2- Mrs Milne

Year 3 - Miss Brunt

Year 4- Miss Jeacock

Year 5 - Miss Clark

Year 6 - Miss Newlove and Mr Metcalf